ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање и поддршка на станбени згради за колективното домување со проектот „енергетски ефикасни домови“ во Општина Ѓорче Петров

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање и поддршка на станбени згради за колективното домување со проектот „енергетски ефикасни домови“ во Општина Ѓорче Петров

 

АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРОЕКТ `ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ДОМОВИ` Општина Ѓорче Петров