ЈАВЕН ОГЛАС за пријавување на членови на партиципативно тело на општина Ѓорче Петров

ЈАВЕН ОГЛАС за пријавување на членови на партиципативно тело на општина Ѓорче Петров

Пријава за член на партиципативно тело на општина Ѓорче Петров