ЈАВЕН ОГЛАС до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

ЈАВЕН ОГЛАС до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Пријава за учество во програмата Општинско- корисна работа и изјава за согласност од невработено лице