Чистење на отпад, комуналните служби но и инспектори  на терен

Продолжуваме со мерки за зачувување на животната средина. Комуналните служби интензивно работат на расчистување на отпадот. Само на една локација,  во населбата Даме Груев, на улица ,,Лепенец” подигнати се 3  камиони смет или 10 метри кубни ѓубре. Уште еднаш апелирам, да не се фрла отпад и да не се палат огнови на отворено, кои придонесуваат за дополнително загадување на амбиенталниот воздух. Во општината засилен е инспекцискиот надзор, кои согласно Законот за Јавна чистота преземаат соодветни мерки. Комуналните служби паралелно работат и на расчистување на заостанатата сува тревна површина.  Примарната цел на општината   е да се заштити животната средина и да се надомести изгубеното зеленило.