Чистење и косење површини во Даме Груев

Во рамки  на големата акција за чистење и косење површини на територија на општината која се спроведува во изминатиот период, службите вчера уредуваа дел од Даме Груев.

Акцијата продолжува и во наредниот период. Ги информираме граѓаните дека истата се одвива плански, и оти ниту еден дел на Ѓорче Петров нема да биде изоставен.