Училиштата добија доплнителни таблет уреди за следење на онлајн наставата.

По пат на донација, општината обезбеди доплнителни смарт таблет уреди наменети за учениците за следење на онлајн наставата.

Благодарност до Еуро Актива ДОО Скопје, Турбоинженеринг, Пирамид Билдинг Солушнс, Циле  Инжењеринг, Магнус Инженеринг, Електрокоп, АД Енергомонт, ДТ Стокомак, кои безрезервно се приклучија на нашиот повик и донираа таблeти.

Општината со реверс ги приморедава таблетите на училиштата а потоа  училиштата со  реверс ги примопредава на родителот/старателот. По завршување на училишната година , родителот /старателот е должен да го врати неоштетен таблет уредот во училиштата.

Преку донации од општествено одговорни компaнии, општината обезбеди вкупно 428 смарт  уреди наменети за ученици од социјално ранливите  категори.