Сменети таблите на кошевите во ДСУ “Кочо Рацин”

Таблите на старите кошеви на игралиштето во средното училиште “Кочо Рацин” се отстранети. Поставени се целосно нови, со што игралиштето за баскет повторно може да се користи. Продолжуваме во насока на развој на рекреативниот спорт, и интервенција онаму каде што е потребно.