Санација на ударни дупки на “Манчу Матак“

Минатата недела службите на општина Ѓорче Петров извршија санација на ударните дупки на улицата „Манчу Матак“ во Хром.

Санација на ударни дупки не значи дека улиците нема да се асфалтираат. Продолжуваме со исто темпо на територија на целата општина.