Проширување на паркинзи во населба Даме Груев

По барање на жителите од населбата ,,Даме Груев” ги прошируваме паркинзите долж улицата ,,Лука Геров” како и кај повеќенаменското спортско игралиште на улица ,,Тиранска”. Со бехатон коцки ќе биде поплочена површина од 1400 м2.
Се очекува дека новоизградените паркинзи ќе го решат урбаниот проблем со недостиг на паркинг места за возилата на околното локално население.
Истовремено апелираме до граѓаните задолжително да ги отстранат возилата на постоечките паркинзи поради изведување на градежни работи секој работен ден од 08:00-16:00 часот, се до завршување на градежниот зафат.