Пред „Тинекс“ поставени заштитни столбови

Поставени се заштитни столбови пред “Тинекс” долж целиот тротоар, во рамки на проектот за подигнување на Корзото во Ѓорче Петров.

Ги ослободуваме тротоарите за пешаци, а адаптираме паркинзи за автомобилите. На местото на старата пожарна, подигнуваме паркинг за околу 40 возила кој ќе биде уреден со зеленило.