По 60 години ООУ „Јоаким Крчоски“ добива училишна спортска сала-инвестиција вредна 400 илјади евра

Градежните работи на новата спортска сала во ООУ “Јоаким Крчоски”
Градежните работи на новата спортска сала во ООУ “Јоаким Крчоски” се во полн ек. Речиси 400 дечиња ќе добијат место за рекреација по сите стандарди.

 

По 60 години ООУ "Јоаким Крчовски" добива училишна спортска сала, инвестиција вредна 400 илјади евра.
За две години, општината и Владата имаат вложено 3,5 милиони евра во Ѓорче Петров.