Поставување на контејнери за кабаст отпад од од 21.09. до 24.09.2019 година

По повод Светскиот ден на чистењето – 21 Септември, ЈП „Комунална хигиена“- Скопје и Градот Скопје организираат масовна акција за генерално чистење на сите скопски општини. Во рамките на акцијата ќе бидат отстранети и графитите со навредлива содржина, коишто промовираат говор на омраза, верска и етничка нетрпеливост.

Воедно, во периодот од 21.09. до 24.09.2019 година, во секоја општина ќе бидат поставени специјални садови во коишто граѓаните ќе можат да го одлагаат кабастиот отпад – стариот мебел и отпадот од електронската и електричната опрема.

Садовите за одлагање кабаст отпад ќе бидат поставени на следните локации:

-ул.Даме Груев, десно по Ромското маало

-нас. Хром, ул. Воин Д., до спортското игралиште

-нас.Дексион, кај автобуската постројка на последна 5-ка