Попречни препреки на улицата „Панајот Гиновски“

Поставени се попречни препреки или т.н.лежечки полицајци на улицата „Панајот Гиновски“.

Општината во рамки на своите надлежности во континуитет работи на подобрување на безбедноста во сообраќајот на улиците во Ѓорче Петров.