Повик за поднесување на понуди Република Северна Македонија Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП MSIP-NCB-120-19

Повик за поднесување на понуди Република Северна Македонија Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП MSIP-NCB-120-19