Повик за поднесување на понуди Република Северна Македонија Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП MSIP-NCB-128-19

Повик за поднесување на понуди Република Северна Македонија Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП MSIP-NCB-128-19