Општината доби признание од “Елколект”

Општина Ѓорче Петров доби признание од лиценцираниот колективен постапувач “Елколект” чија примарна цел е управување со отпад од електрична и електронска опрема, отпадни батерии и акумулатори.
Благодарност до нив за довербата и соработката. Продолжуваме во иста насока, со цел граѓаните да имаат достапни места за достава на ваков вид отпад.