Нов паркинг простор кај црквата Св.Петка во Волково

Кај црквата Св.Петка во Волково на патот кој Кучково адаптираме нови 20-тина места за паркирање. На ова место кое е доста фрекфентно, особено поради гробиштата кои се во непосредна близина се бараше место плус за паркинг.
Интензивно работиме на нови паркинзи и проширување на постоечките, бидејќи ја разбираме потребата на граѓаните да паркираат на безбеден дел.