Нов лик на спортското игралиште на ,,Социјалистичка Зора“

Се обновува подлогата на комбинираното спортско игралиште на улица ,,Социјалистичка Зора“ со акрилен поден систем. Со освежувањето на подолгата овој спортски терен доби нов лик. Скоја интервенција во спортот ни е особено важна. Продолжуваме и натаму да се грижиме согласно можностите и ресурсите на општината.