Нова урбана опрема во дворот на Поликлиника-Ѓорче Петров

Поставени се заштитни столпчиња, нови клупи и корпи за отпадоци на платото кај Поликлиниката во општина Ѓорче Петров.
Да ја чуваме урбаната опрема и да се грижиме за околината.