Нова серија реконструкција на детски катчиња

Општина Ѓорче Петров стартуваше нова серија реконструкција на детски игралишта.

Обезбедени се нови реквизити кои се безбедни за најмладите. Станува збор за реконструкција на детски катчиња, нови и модерни на ул.„Шидска“, како и на повеќе други локации во Ѓорче Петров.