НОВА ГЕНЕРАЦИЈА ДЕТСКИ ИГРАЛИШТA

Целосно е реконструирано детското игралиште во паркот. Изградено е согласно сите стандарди. Ѓорче Петров добива нови урбани зони, безбедни за најмладите.

Следните локации за нови детски игралишта се во Хром и Даме Груев.

Децата заслужуваат најдобри услови за безгрижна игра.