На место на поранешната „Пожарна“-паркинг со зеленило

Местото на поранешната “Пожарна” во соработка со Град Скопје го адаптираме за паркинг. Паркингот ќе биде отворен за сите граѓани со капацитет за 38 возила, со што ќе се зголеми постојниот паркинг кај црквата Св.”Петар и Павле”.

Дополнително овој дел на Ѓорче Петров ќе биде и зазеленет.