Листа на економски оператори кои се определени да можат да вршат достава на намирници за време на забраната на движење на територија на општина Ѓорче Петров

Име на економски оператор, шифра на приоритетна дејност и контакт:

1. Лерин Плус ДООЕЛ – Скопје 47.11 Лепа Трпковска 071/310-117 (маркет)

2. СЕЉ-ИС ДООЕЛ – Скопје 47.11 Исо Љатив 070/217-066 (маркет)

3. ТРИ ШЕШИРА ТОЛЕВСКИ ДООЕЛ 56.10 Трајче Толевски 075/233-160 (ресторан)

4. Колонијал фреш маркети ДООЕЛ – Скопје 47.11 Ненад Каракачанов 078/479-131 (маркет)

5. ИНОКС ЦЕНТАР ДООЕЛ 56.10 Тони Зафировски 078/888-333 (храна)

6. ПЕКАРА ЦУЈО Јовица-Борис Андоновски 078-894-666
076-778-233( пекара)

7. СТЕП МАРКЕТИ ДОО Скопје 47.11 Душко Петрушевски 076/778-108 (маркет)

8.ПИЦЕРИЈА ДЕВЕ ПРОМ ДООЕЛ Скопје 56.10 02 6/156-233 (пицерија)

9. ШАМАГ ТП Скопје 47.11 Орхан Османи 070/457-213 (колонијал)

10. Слаткарница ДОЛЧЕ ВИТА 10.71 Џемаљ Екрем Јусуфи 070/226-187 (слаткарница)

11. БРОДЕЦ-ИМПЕКС ДООЕЛ 47.11 Коста Јанчевски 070-700-373 (пијалоци)

Напомена: Секое лице (вработен) при достава на намирници за време на забраната на територија на општина Ѓорче Петров е потребно со себе да носи доказ за идентификација (ЛК) и потврда дека е вработен во економскиот оператор.

Кризен штаб на општина Ѓорче Петров
Градоначалник,
Александар Наумоски