Листа на економски оператори кои се определени да можат да вршат достава на намирници за време на забраната на движење на територија на општина Ѓорче Петров

 

Број

 

Име на економски оператор

Шифра на приоритетна дејност  

Управител

 

Контакт телефон

1 Лерин Плус ДООЕЛ Скопје 47.11 Лепа Трпковска 071-310-117
2 СЕЉ-ИС ДООЕЛ – Скопје 47.11 Исо Љатив 070-217-066
3 ТРИ ШЕШИРА ТОЛЕВСКИ ДООЕЛ 56.10 Трајче Толевски 075-233-160
4 Колонијал фреш маркети ДООЕЛ – Скопје 47.11 Ненад Каракачанов 078479131
5 ЈОМА 2016 ДООЕЛ

Пицерија Берлускони

56.10 Стеван Кимовски 071-257-129
6 ТИНЕКС МТ ДООЕЛ – Скопје 47.19 Лидија Стојковска 071-204-547

071-318-765

7 ИНОКС ЦЕНТАР ДООЕЛ 56.10 Тони Зафировски 070-243-112
8 ПЕКАРА ЦУЈО 1985 Јовица

Борис Андоновски

56.10 Јовица Андоновски 078-894-666

076-778-233

9 СТЕП МАРКЕТИ ДОО Скопје 47.11 Душко Петрушевски 078310-552
10 ПРОКОНТРОЛ ДООЕЛ 56.10 Јулијана Антеска 077-904-744
11 ПИЦЕРИЈА ДЕВЕ ПРОМ ДООЕЛ Скопје 56.10    
12 ШАМАГ ТП Скопје 47.11 Орхан Османи 070-457-213
13 Слаткарница ДОЛЧЕ ВИТА 10.71 Џемаљ Екрем Јусуфи 070-226-187
14 МЕГА ТИМ АНДРЕЈ 47.22 Блаже Стојковски 070-327-914
15 ДПТУ ГИГО ТРЕЈД ДЕЈАН ДООЕЛ 47.11 Илиевска Елена 02/2551240
16 БРОДЕЦ-ИМПЕКС ДООЕЛ 47.11 Коста Јанчевски 070-700-373

 

Напомена: Секое лице (вработен) при достава на намирници за време на забраната на територија на општина Ѓорче Петров е потребно со себе да  носи доказ за идентификација (ЛК) и потврда дека е вработен во економскиот оператор.

23.04.2020 година

Кризен штаб на општина Ѓорче Петров

Градоначалник,

Александар Наумоски