Комуналните служби во постојана битка со несовесноста

Комуналите служби во постојано заседание. Предновогодишно, 3 камиони на ѓубре или 10 кубни метри смет се отстранети во Волково, на потегот од последна 22-ка до приклучокот за обиколницатана . И покрај напорите на службите и апелите од општината, сепак победник во битката се граѓаните кои и  натаму расрфрлаат. Апелираме на самосвесност, да превенираме,  отпадот да не се расфрла, пред се, да се заштитиме себеси но животна средина.