Информација за улицата „4-ти Јули“

По реакција на граѓаните, Град Скопје и градоначалникот Петре Шилегов дополнително дадоа налог на изведувачот да постави приклучоци за атмосферска канализација на сите улици.

Заради тоа, изведувањето на улицата „4-ти Јули“ се оддолжи, но, во правец на трајно решение. Во иднина, општината ќе може да проектира атмосферска канализација на сите споредни улици.