Излезе првиот број на општинскиот весник “Гласник 1060”

Низ населбата почна да се дистрибуира првиот број на новиот општинскиот весник “Гласник 1060”, кој ќе биде бесплатен. Станува збор за примерок кој ќе се печати на три месеци. На овој начин, граѓаните навремено ќе бидат известувани за активностите на општината.
Линк до весникот во електронска форма:

https://issuu.com/bobanboshkovski/docs/vesnik_final