Известување

Законскиот рок за прием на нови предмети за легализација на дивоградби завршува на 31.12.2018 година. Сите оние што не се во можност да го поднесат барањето со целосната документација, во просториите на општината, истото може да го достават по пошта.