Известување

Со цел зголемување на безбедноста на сообраќајот, пред се на пешаците, и ослободување на тротоарите, на улица ,,Воин Драшкоци‘‘ во Хром се поставуваат заштитни столпчиња од двете страни на коловозот.