Изведба на водоводна мрежа на улица 20 во село Волково

Општина Ѓорче Петров го подбрува пристапот до чиста и питка вода на жителите во општината.
Се работи на реконструкција и довршување на изоставениот дел од водоводната мрежа во руралниот дел на општината. Во моментов се изведува кружен ток и довршување на водоводната мрежа на повеќе краци на улица 20 во село Волоково.
Динамиката на реализација ја диктираат планот и средствата со кои располагаме. Континуирано работиме на подобрување на условите за квалитетно водоснабдување на граѓаните.