„Идни млади лидери на заедниците“ во ООУ „Мирче Ацев“

Денес во ООУ “Мирче Ацев” се одржа првиот работен состанок од проектот “Идни млади лидери на заедниците” кој ќе се реализира на ниво на општина Ѓорче Петров а во кој се вклучени сите основни училишта и средното училиште Кочо Рацин. На состанокот беше утврдена агендата на активности што следат од страна на преставникот од организацијта ЦЕПАК, која ќе го спроведе целиот проект  во текот на второто полугодие од учебната 2016/17 година. На состанокот беа присутни и преставници од општината, менторите и учениците кои ќе бидат вклучени во целиот проект.