Звуците на културата 2019 Ѓорче Петров во ритамот на традицијата и модерното музицирање. Ве очекуваме утре во Ѓорче