Засадени 15 зимзелени дрва во Хром

Во соработка со ЈП „Паркови и зеленило“ во паркот во Хром засадени се 15 зимзелени дрва. Истовремено, го отстранивме и дефектот за наводнување, со што полевањето сега ќе се врши навремено и постојано.

Нашата заложба за сочувување на зелени површини, како и за подигање нови е видлива од активностите во делот на животната средина.

Акцијата ќе продолжи и во текот на следната недела на повеќе локации.