Започна изведбата на пет улици во Кисела Јабука

Општина Ѓорче Петров пристапи кон изведба на пет улици во населбата Кисела Јабука.
Со бехатон плочки ќе се поплочат улица 18, улица 14, улица 34 и два крака на улица 10.
Вкупната должина на улиците е 500 метри.
Поплочувањето се релаизира со средства од Буџетот на општина Ѓорче Петров.