Голема акција за чистење на Хром

Во текот на вчерашниот и денешниот ден се врши темелно чистење на Хром. Службите на општина Ѓорче Петров во рамки на оваа акција, работат и на косење на површините каде има потреба од интервенција.
Со големата акција, опфатена е целата населба.