Доделени нови решенија за легализација на дивоградби

Градоначалникот на општина Ѓорче Петров, Александар Наумоски додели педесетина нови решенија за легализација на дивоградби.
Општина Ѓорче Петров продолжува со принципот на транспарентност при доделување решенија за легализација на бесправно изградени објекти, со што се елиминира можноста за фаворизирање барања за легализација.