Дезинфицирани објектот на пензионерите и Домот на култура

Општина Ѓорче Петров спроведе нова вонредна акција за дезинфекција на неколку објекти на територија на општината.

Се дезинфицираа објектот на пензионерите во Ѓорче Петров и Домот на култура. Продолжуваме во иста насока и во деновите што следуваат.
Во Ѓорче Петров на иницијатива на општината  ќе бидат дезинфицирани и најстарите згради кои се заведени во Регистар.