Дезинфекција на најстарите влезови во општината

Општествено одговорната компанија „Спајдер Груп“ одговори на повикот на Кризниот штаб на општина Ѓорче Петров. Од страна на професионални екипи се врши дезинфекција на најстари загради во општината кој се евидентирани во Регистарот на згради.

Досега се дефинфицирани 8 влезови, остануваат уште 30. Повторно апелираме останатите заедници на сопственици и управители да извршат дезинфекција на влезовите и редовно да ја повторуваат постапката.