Ги враќаме спомените на ѓорчепетровци, им оставаме на идните генерации наследство од кое самите ќе испишат сеќавања!

Го враќаме Корзото во паркот во Ѓорче.

За него, но и за сите инсфрастуктурни проекти кои тековно се реализираат во оштината повеќе од моето гостување на Градонаќалникот Александар Наумоски на ТВ Сител.