Апел за помош

Да бидеме хумани и да му помогнеме на нашиот колега Момо Николоски, на кој му е потребно итно лекување поради сериозни здравствени проблеми. Градоначалникот Александар Наумоски а и Советот  на општината Ѓорче Петров, одлучија да му доделат финансиска помош.  Апелираме до сите хумани граѓани, секој согласно своите можности да помогне донирајќи на следнава сметка.