Анкетен прашалник за граѓанско буџетирање

Општина Ѓорче Петров е отворена, транспарента и услужна општина. Во пресрет на креирање на буџетот за 2021 година, локалната самоупрва и годинава ќе ги консултира граѓаните. Преку анкетен прашалник ќе се “слушнат“  нивните барања и потреби, каде треба да се алоцираат средствата а во рамките на финасиите кои општината ги има на располагање.

Анкетниот прашалник ќе биде достапен за пополнување до 23 ноември 2020 година.

Анкетен прашалник